25.11.2019 Dragon V2 ja CST-100 Starliner

Nasa rahoittaa kahta yritystä, jotka rakentavat avaruuskapseleita, joilla on tarkoitus lennättää miehistöjä Kansainväliselle avaruusasemalle. Lentojen oli tarkoitus alkaa 2015 vuonna, mutta rahoitus- ja muiden viiveiden takia ensimmäinen miehistö lentää aikaisintaan vuonna 2020.

CST-100 Starliner on Boeing-yhtiön rakentama kapseli, joka on tarkoitus laukaista avaruuteen Atlas V -kantoraketilla. Kapseliin mahtuu jopa seitsemän astronauttia, mutta ensimmäisellä lennolla mukana on kolme – kaksi Nasan astronauttia ja yksi Boeinging koelentäjä.

Boeingilla on ollut erilaisia viivästyksiä Starlinerin rakentamisessa. Viimeisimmät viivästykset ovat johtuneet ongelmista kapselin paluussa maahan käytettävistä laskuvarjoista ja laukaisun yhteydessä vakavassa häiriötilanteessa käytettävästä pelastusrakettijärjestelmästä.

Marraskuun 4. päivä 2019 Boeing teki testin, jossa pelastusrakettijärjestelmää jälleen testattiin. Testi tehtiin käynnistämällä pelastusraketit lähtöalustalla, jolloin Starliner onnistuneesti nousi ilmaan, kääntyi oikeaan asentoon laskuvarjojen avaamiseksi ja laskeutui maahan. Testi osoitti pelastusrakettien toimivan suunnitellusti, mutta yksi kolmesta laskuvarjosta ei auennut, joten ongelmat laskuvarjojen kanssa jatkuvat. Boeinging mukaan kahden varjon toimiminen on riittävää.

Dragon V2 on SpaceX:n kehittämä ihmisten kuljetukseen soveltuva versio Dragon rahtialuksesta. SpaceX:llä on ollut oman kapselinsa kanssa samoja vaikeuksia kuin Boeingilla Starlinerin kanssa. Dragonin laskuvarjoja on jouduttu suunnittelemaan uudelleen ja Dragonin pelastusrakettijärjestelmä räjähti testissä huhtikuun 20. päivä 2019. Räjähtänyt kapseli oli jo tehnyt onnistuneen miehittämättömän koelennon Kansainväliselle avaruusasemalle maaliskuussa.

Nasan sisäinen tarkastus julkaisi marraskuussa 2019 raportin, jossa se erityisesti varoitti kiirehtimästä sekä Boeinging, että SpaceX:n projekteja, koska havaittuja ongelmia oli sen mukaan runsaasti. Tarkastusraportissa kiinnitetään huomiota siihen, että monien tärkeiden testien ajoitusta on siirretty myöhemmäksi, jopa niin että niitä on tarkoitus tehdä vasta ensimmäisillä lennoilla.

Sisäinen tarkastus kehotti Nasaa varautumaan hankkimaan edelleen lentoja amerikkalaisille astronauteille venäläisestä Sojuz-raketista, jolla kaikki miehistölennot tällä hetkellä tehdään. Paikkoja ei kuitenkaan välttämättä ole riittävästi saatavilla Venäjän avaruushallinnon jo varauduttua amerikkalaisten omiin lentoihin. Tämä voi johtaa siihen, että Nasa voi joutua vähentämään omien astronauttiensa määrän Kansainvälisellä avaruusasemalla yhteen.

Tarkastus kiinnitti huomiota myös Boeingille maksettuihin lisämaksuihin, joiden perusteista tarkastuksella ja Boeingilla on eri näkemys.

Boeing ja SpaceX ovat kuitenkin vakuuttuneita, että tekniset ongelmat on pääosin ratkaistu ja lennot voidaan aloittaa vuoden 2020 aikana.

Nasan tarkastusraportti: https://oig.nasa.gov/docs/IG-20-005.pdf
Tarkastusraportin esittely: https://youtu.be/RtM9s4420-w